EN
Zoek
Site map | Login

Chemisch en biochemisch karakteriseren van biomassastromen

Hoe kan de kwaliteit van biomassastromen in het labo bepaald worden met oog op gebruik als bodem verbeterend middel of als grondstof voor verdere verwerking?

LABO-ANALYSES EN TECHNIEKEN

Screening van gewassen, gewasresten, uitgangsmaterialen en compost.

Chemische analyses

  • pH en EC
  • Plantbeschikbare elementen N, P, K
  • Zware metalen Cu, Cr, Cd, Pb, Ni

Biochemische karakterisatie

  • C/N als indicator voor afbraak van organische stof
  • OUR (oxygen uptake rate) voor stabiliteit van compost
  • Biodegradeerbaarheid op basis van cellulose, hemicellulose en lignine

Nabij Infrarood Reflectie Spectroscopie (NIRS)

NIRS LAAT SNELLE SCREENING TOE!

ILVO beschikt over een dataset met de biochemische karakteristieken van zeer diverse grondstoffen, composten en kuilen op basis van plantaardige resten. Om een snelle screening te kunnen doen, gebruikt ILVO Near Infrared Spectroscopy. De beschikbare ijklijnen voor diverse componenten worden weergegeven in de tabel. Een hoge R2 en SD/SECV verhouding betekent een goede NIRS kalibratie en dus inzetbaar voor snelle screening van biologische stromen.

Meer info: chris.vanwaes@ilvo.vlaanderen.be, bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.