EN
Zoek
Site map | Login

Valorisatie van plantaardige reststromen

HOE KUNNEN WE DEZE ZEER BREDE ONDERZOEKSVRAAG AANPAKKEN?

  • Inzetten op 1 bepaalde reststroom?
  • Inzetten op meerdere reststromen?
  • Welke?
  • Valoriseren tot welk eindproduct? (push)
  • Voor welke producten is er marktvraag? (pull)
  • Hoe uitvoeren?
  • Logistieke organisatie?
  • Wettelijke voorwaarden?
    => Heel veel verschillende aspecten en randvoorwaarden

IDENTIFICEREN VAN CRUCIALE ASPECTEN, NODIG VOOR SUCCESVOLLE VALORISATIE

Figuur

AANPAKKEN VAN VERSCHILLENDE DEELASPECTEN

A. Karakteriseren van onderbelichte reststroom ter verkenning van valorisatie opties: Jaarlijks worden ongeveer 36000 ton geforceerde witloofwortels geproduceerd die vandaag voornamelijk richting veevoeder gaan. Net zoals de witloofkrop bevatten deze echter bitterstoffen (sesquiterpeenlactonen) waaraan diverse biologische en farmacologische eigenschappen zijn toegeschreven. Meer inzicht in de aanwezigheid van deze bioactieve componenten is een eerste stap in het evalueren van alternatieve valorisaties om de toegevoegde waarde van deze reststroom te verhogen.

B. Optimaliseren en analyseren van de performantie van een nieuwe technologie die kan ingezet worden om een reeks aan groente- en fruitreststromen te verwerken:
Omwille van de beperkte en verspreide hoeveelheden reststromen in Vlaanderen is een meer generieke valorisatie strategie aangewezen. Door de hoge vochtinhoud van groente- en fruitreststromen zijn deze slechts beperkt houdbaar. Daarom is een snelle processing nodig. In het licht van minimale hoeveelheid afval en optimale valorisatie van alle fracties van de reststromen, wordt een spiraal-filtersperstechnologie voorgesteld die de groente- en fruitreststromen splitst in een vloeibare en een vaste fractie met minimale impact op de samenstelling van de reststromen. Deze perstechnologie kan bovendien verschillende reststromen verwerken en zo kan omgaan met de beperkte hoeveelheden.

Meer info: lies.kips@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.