EN
Zoek
Site map | Login

Optimale valorisatie van lokaal verwerkte biomassa

Onderwerp: innovatieve proces- en productontwikkeling; optimale valorisatie van bijproducten van plantaardige en dierlijke productie en de geassocieerde processing industrieën; creatie van toegevoegde waarde

De plantaardige en dierlijke productie en diens gerelateerde voedingsindustrie in Vlaanderen produceert en verwerkt grote hoeveelheden waardevolle biomassa. Vrijkomende ‘afvalstromen’ en bijproducten worden vaak slechts beperkt gevaloriseerd en/of hebben een lage toegevoegde waarde. Het belangrijkste deel van deze stromen worden vaak gezien als afval en vormen een potentiële last voor de omgeving. De doelstelling in huidige onderzoeksprojecten is om de negatieve impact op de algemene duurzaamheid van de verwerkende industrie te verminderen door het gebruik van biomassa te optimaliseren en het ontwikkelen van innovatieve valorisatiestrategieën voor de ongebruikte biomassafractie.

Huidige ILVO focus

 • Evaluatie en screening van de nutritionele waarde en functionaliteit van bijproducten uit de voedingsindustrie en bio-energieproductie als voederingrediënt en/of additieven in de dierlijke productie
 • Karakterisering (biochemisch, nutritioneel, …) van biomassastromen die belangrijk zijn voor Vlaanderen om zo hun gezondheidsbevorderende componenten te identificeren en kwantificeren
 • Toepassen van innovatieve technologieën om vernieuwende, gezondere, goedkopere of meer duurzame voedings- en voederingrediënten en andere biogebaseerde producten te produceren
 • Karakterisering van bijproducten van de bio-economie om te gebruiken als meststof of bodemverbeteraar om op die manier het effect van het verwijderen van biomassa op bodemvruchtbaarheid en kwaliteit te compenseren

Richting van toekomstig onderzoek

 • Ontwikkeling van geavanceerde technologieën voor het stabiliseren van ongebruikte waardevolle biomassa via fysicochemische en biologische processen
 • Onderzoek naar de invloed van genetische achtergrond, teeltomstandigheden, oogst, opslag en processingsomstandigheden op de accumulatie van specifieke componenten
 • In vitro en in vivo validatie/demonstratie (mens/dier) van de functionaliteit van vernieuwende ingrediënten/producten rijk aan of verrijkt met specifieke componenten (bioactiestoffen, vezels, eiwitten, vetten…)
 • Evaluatie van de economische haalbaarheid en algemene duurzaamheid (LCA) van de nieuw ontwikkelde processen/producten
 • Demonstratieprojecten die de succesverhalen van geoptimaliseerde biomassa valorisatiepistes in de verf zetten

Projecten

 1. Valorisatie van reststromen uit de agrovoedingsketen
 2. Food Pilot
 3. Meet@all: Metabolietidentificatie & -karakterisatie in biomassastromen
 4. Valorisatie biomassastromen in de veevoeding
 5. Vissilage: rendabele eiwitbron in dierenvoeder?
 6. Valorisatie van plantaardige reststromen
 7. Food from Food
 8. BioBoost
© Bio-economie | Contact Webmaster.