EN
Zoek
Site map | Login

Karakterisatie bodemverbeteraars, nieuwe organische meststoffen en verwerkte mest

KENT U DE EIGENSCHAPPEN VAN UW PRODUCT?

Sinds enkele decennia worden steeds meer organische stromen gerecycleerd als organische meststof of bodemverbeteraar. Denk hierbij aan mestverwerkingsproducten, digestaat, producten op basis van slib of afvalwater, as van verbranding, vaste en vloeibare producten, pellets, biochar, enz. Het scala aan producten is echter zeer divers en hun eigenschappen uiteenlopend.

WAT KUNNEN WIJ DOEN VOOR U?

  • Klassieke chemische analyse van bodemverbeteraars
  • Bepaling van effectieve organische stof op basis van incubatieproeven (OVAM-protocol)
  • Biochemische bepaling van de stabiliteit van organische stof (celwandcomponenten)
  • Bepaling van “snelvrijkomende organische N” voor registratie als traagwerkende organische meststof (erkend door VLM-mestbank)
  • Potproeven ter bepaling van P2O5 en/of K2O beschikbaarheid
  • Veldproeven kunnen uitgevoerd worden met een volledig aangepast machinepark

ILVO ALS PARTNER IN ONDERZOEK

ILVO voert in samenwerking met meerdere partners onderzoeksprojecten uit en werkt rechtstreeks voor een aantal bedrijven. Het doel is steeds om de werking van de verschillende producten in de bodem in kaart te brengen. Nieuwe onderzoekstechnieken kunnen besproken en samen uitgewerkt worden.

Meer info: thijs.vandennest@ilvo.vlaanderen.be, bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.