EN
Zoek
Site map | Login

Digestaat als uitgangsproduct voor bodemverbeteraars en organische meststoffen

HOE DIGESTAAT OMVORMEN TOT EEN INTERESSANT(ER) PRODUCT?

digestaatRuw digestaat, een product van anaerobe vergisting, bevat veel nutriënten en organische stof. De vermarkting loopt echter moeilijk door concurrentie met mest en kunstmest en dat in combinatie met de bepalingen van het Mestactieplan. Door het scheiden, drogen, mengen met andere hoogwaardige organische reststromen, pelletiseren, e.a. worden producten gemaakt die een ruimere afzet vinden als bodemverbeteraar of organische meststof. Deze producten kunnen zowel aangeleverd worden aan de landbouw, particuliere afnemers als andere professionele afnemers zoals tuinaannemers, intercommunales, enz.

EIGENSCHAPPEN VAN NIEUWE SAMENGESTELDE PRODUCTEN?

Kandidaat nieuwe producten worden in het kader van het DIMA-project aan het ILVO aangeleverd voor karakterisatie:

  • Bepaling van de N-werkingscoëfficiënt via incubatieproeven (116 dagen)
  • Stabiliteit van organische stof op basis van incubatieproeven en chemische analyse
  • Inschatting van de P2O5 en/of K2O-beschikbaarheid

BASIS OM SAMENSTELLINGEN BIJ TE STUREN

De wetenschappelijke karakterisatie geeft aan in welke mate de verschillende producten als kwalitatieve bodemverbeteraar of organische meststof kunnen ingezet worden. Op basis van deze informatie kunnen verwerkingsprocessen bijgestuurd en geoptimaliseerd worden. Bij vermarkting kunnen de chemische samenstelling en de werkingscoëfficiënten worden meegedeeld aan de afnemer. De karakterisatie geeft aan of het product best als bodemverbeteraar dan wel als organische meststof wordt ingezet.

Meer info: thijs.vandennest@ilvo.vlaanderen.be, bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be
http://www.vlaco.be/kenniscentrum/onderzoeksprojecten/dima
http://www.vlaco.be/dima-simulatie/tool

© Bio-economie | Contact Webmaster.