EN
Zoek
Site map | Login

Welke factoren zijn doorslaggevend voor een duurzame korrelmaïsproductie?

WAARDOOR VARIEERT DE ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID VAN PLANTAARDIGE PRODUCTIESYSTEMEN?

Tussen plantaardige productiesystemen bestaat een grote variatie in bedrijfsvoering en lokale omgevingsfactoren. Voorbeelden hiervan zijn de keuze van meststof, de bodemtextuur, het klimaat, innovaties op het bedrijf… We onderzoeken in welke mate deze aspecten bijdragen aan de milieu-impact.

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID BEOORDEELD VIA LEVENSCYCLUSANALYSE

Levenscyclusanalyse (LCA) laat toe de milieuimpact van plantaardige productiesystemen te beoordelen. In dit onderzoek focussen we op de teelt van korrelmaïs, als veelvuldig geteeld gewas in Vlaanderen. Hierbij worden zowel het gebruik van grondstoffen als de gevolgen van de vrijgekomen emissies geëvalueerd voor verschillende scenario’s.

ENKELE RESULTATEN…

De CEENE methode leert ons hoeveel exergie er nodig is voor de productie van 1 kg korrelmais. Factoren zoals innovatie, goede weersomstandigheden resulteren in een verlaging van inputs terwijl de nood aan irrigatie of slechte weersomstandigheden nefast zijn voor de nodige inputs. De ReCiPe endpoint methode leert ons dat innovaties kunnen leiden tot verlaagde emissies geassocieerd met de productie van 1kg korrelmais, maar anderzijds leidt een andere keuze van bemesting vaak tot verhoogde emissies. Belangrijke opmerking is dat de effecten op bodemkwaliteit niet geëvalueerd worden in beide methodes.

Meer info: lieselot.boone@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.