EN
Zoek
Site map | Login

LCA en een Bodemkwaliteitsindicator voor de Vlaamse landbouwsector

INTEGRATIE VAN BODEMKWALITEIT IN LEVENSCYCLUSANALYSE

Levenscyclusanalyse (LCA) is een veelgebruikte methode om de milieu-impact van landbouwproducten te beoordelen. Hierbij kunnen zowel grondstofverbruik als vrijkomen van emissies als maatstaf genomen worden. Echter, de duurzaamheid van landbouwproducten kan maar op een faire manier gebeuren als ook de bodemkwaliteit opgenomen wordt in de evaluatie. Momenteel bestaat binnen LCA echter nog geen gestandaardiseerde methode om bodemkwaliteit te beoordelen.

VIA DE IMPACT VAN HUMANE INTERVENTIES OP BODEMPROCESSEN NAAR HERSTELMAATREGELEN…

De focus wordt gelegd op bodemorganische koolstof, aangezien dit een sleutelfactor is in bodemkwaliteit en tevens de biomassaproductiviteit beïnvloedt. De impact van humane interventies op het organisch koolstofgehalte en gewasopbrengst wordt m.b.v. modellen geëvalueerd. Om hieraan vervolgens een milieu-impact te kunnen koppelen zal het eindresultaat vergeleken worden met een ‘gewenste’ situatie. De verandering in het organisch koolstofgehalte, de opbrengst en het grondstoffenverbruik van de herstelmaatregelen om de ‘gewenste’ situatie te bereiken, geven een inschatting van de milieu-impact.

Meer info: lieselot.boone@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.