EN
Zoek
Site map | Login

Composteren en inkuilen van reststromen

HOE NUTRIËNTEN EN ORGANISCHE STOF UIT RESTSTROMEN MAXIMAAL RECYCLEREN TEN BEHOEVE VAN BODEMKWALITEIT EN PLANTENVOEDING?

Diverse reststromen worden momenteel niet maximaal benut. Wij onderzoeken hun geschiktheid om ze te valoriseren onder de vorm van compost of als meststof. De onderzoeksfocus ligt op:

 • De optimalisatie van het uitgangsmengsel, het procesverloop en de condities bij de opslag van de producten
 • De oordeelkundige toepassing van de composten en kuilproducten
 • Onderbouwing van een set van indicatoren voor compostkwaliteit en snelle screening

ENKELE CONCRETE ONDERZOEKSCASES

 • Recyclage van bruine en groene reststromen (bv. heidechopper, gebruikte teeltsubstraten oogstresten groenten)
 • Hygiënisatie mestproducten (bv. dikke fractie rundveedrijfmest)
 • Conditioneren van de opslag van stalmest op de kopakker voor de beperking van de N-verliezen
 • Hulpstoffen (bv. clinoptiloliet, biochar, …) voor de optimalisatie van het procesverloop en beperking van N-verliezen en broeikasgasemissies
 • Co-compostering van dierlijke mest en plantaardige reststromen (bv. beheerresten)
 • Effect van compost en kuilproducten op de bodemkwaliteit en de nutriëntendynamiek
 • Compost als vervanger van witveen in duurzame teeltsubstraten (zie Duurzame teeltsubstraten: witveenvervanging door compost en plantenvezels)

ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

 • COMPOST PILOT (gecertificeerde OBA-compost)
 • Laboratorium PLANT, Teelt, Bodem en Omgeving
 • Meerjarige proefveldwerking bodembeheer
 • Serres voor potproeven

GREEP UIT DE RESULTATEN

NIRS werd getest als snelle screeningstechniek voor het opvolgen van stabiliteit en chemische samenstelling tijdens het composteerproces en bij de afgewerkte compost.

Er is ook een uitgebreide dataset met compostkenmerken (organische stofgehalte, nutriëntengehalten en -verhoudingen, pH, EC, stabiliteit, ...) voor

 • Stalmestcompost
 • Compost met dikke fractie als hoofdbestanddeel
 • Compost van groenteresten + (alternatieve) bruine stromen

Projecten

 1. Genesys

Een overzicht van de resultaten van het doctoraat van Jarinda Viaene (pdf)
Een overzicht van de publicaties (pdf)

Bekijk de video: Optimale valorisatie van organisch-biologische reststromen uit de primaire sector met focus op compostering

Meer info: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be, bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be, bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.