EN
Zoek
Site map | Login

Verduurzamen van teeltsubstraten

PLANTENVEZELS EN COMPOST ALS HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN

Compost en plantenvezels (houtvezel, miscanthusstro, heidechopper, vlaslemen, …) vormen een duurzaam alternatief voor witveen in teeltsubstraten. Compost is hierbij een bron van vezels, nutriënten en microbiologie, wat betekent dat de bemesting van het substraat hiervoor dient aangepast te worden, en we dus minder minerale meststoffen dienen te gebruiken. Plantenvezels variëren in hun graad van biodegradeerbaarheid en de mate waarin ze stikstof kunnen vastleggen of vrijstellen. Plantenvezels kunnen bovendien geënt worden met biocontrole-schimmels waardoor ook minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Biochar en chitine kunnen planten minder gevoelig maken voor ziektes en plagen.

EEN DUIDELIJKE LINK MET HET KLIMAAT

Veenvervanging door deze lokale en duurzaam hernieuwbare grondstoffen bij substraatteelt vermindert de emissies door het ontginnen van veengebieden elders in Europa en bij het transport naar Vlaanderen. Dit is goed nieuws voor het verminderen van onze impact op het klimaat. Door het lagere gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden bovendien emissies en energieverbruik bij de productie van deze stoffen verminderd.

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK LOONT!

Via chemische analyses van substraten, DNA-gebaseerde technieken, incubatieproeven en serreproeven onderzoeken we de interactie tussen chemische, fysische en biologische eigenschappen van alternatieve en duurzame substraatmengsels op basis van plantenvezels (houtvezel, miscanthus, heidechopper, vlaslemen, …) en verschillende types compost. Gebruikte teeltsubstraten werden daarna ook getest als grondstof voor compostering.

SAMEN MET DIVERSE PROJECTPARTNERS WERDEN DE VOLGENDE PROJECTEN UITGEVOERD IN FUNCTIE VAN DE ONTWIKKELING VAN DUURZAME TEELTSUBSTRATEN:

Een overzicht van de resultaten (pdf)
Een overzicht van de publicaties (pdf)

Meer info: bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be, jane.debode@ilvo.vlaanderen.be, hilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.