EN
Zoek
Site map | Login

Chemisch en biochemisch karakteriseren van biomassastromen

Hoe kan de kwaliteit van biomassastromen in het labo bepaald worden met oog op gebruik als bodem verbeterend middel of als grondstof voor verdere verwerking?

LABO-ANALYSES EN TECHNIEKEN

Screening van gewassen, gewasresten, uitgangsmaterialen en compost.

Chemische analyses

  • pH en EC
  • totale concentraties aan N, P, K, Mg, Ca
  • Plantbeschikbare elementen N, P, K, Mg, Ca
  • Zware metalen Cu, Cr, Cd, Pb, Ni

Biochemische karakterisatie

  • C/N als indicator voor afbraak van organische stof
  • OUR (oxygen uptake rate) voor stabiliteit van compost
  • Biodegradeerbaarheid op basis van cellulose, hemicellulose en lignine

Nabij Infrarood Reflectie Spectroscopie (NIRS)

NIRS LAAT SNELLE SCREENING TOE!

ILVO beschikt over een dataset met de biochemische karakteristieken van zeer diverse grondstoffen, composten en kuilen op basis van plantaardige resten. Om een snelle screening te kunnen doen, gebruikt ILVO Near Infrared Spectroscopy. De beschikbare ijklijnen voor diverse componenten worden weergegeven in de tabel. Een hoge R2 en SD/SEP verhouding betekent een goede NIRS kalibratie en dus inzetbaar voor snelle screening van biologische stromen.

NIRS

Gerelateerde publicatie

J. Viaene, B. Reubens, K. Willekens, C. Van Waes, S. De Neve, B. Vandecasteele. 2017. Potential of chopped heath biomass and spent growth media to replace wood chips as bulking agent for composting high N-containing residues. Journal of Environmental Management 197 338-350.

Meer info: chris.vanwaes@ilvo.vlaanderen.be, bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.