EN
Zoek
Site map | Login

Growing a green future

DOELSTELLING

In dit project is ILVO betrokken bij de doelstelling om de teelt van nieuwe oliehoudende gewassen te ondersteunen, alsook het gebruik van hiervan afgeleide producten. Zo is er verder onderzoek gepland naar hoogwaardige oliën zoals hennep en deder. Gezien deze plantaardige oliën rijk zijn aan gezondheidsbevorderende onverzadigde vetzuren worden zij als interessante ingrediënten voor de voedingsindustrie beschouwd.

WAT?

Via het aanleggen van rassenproeven zal de prestatie van verschillende variëteiten van een aantal oliehoudende gewassen worden vergeleken. Ook wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling en optimalisatie van de oogsttechnologie. ILVO zal verder ook op basis van consistentie, stabiliteit, smaak en geur van deze ‘nieuwe’ plantaardige oliën een evaluatie maken in welke recepturen van voedingsproducten de afgeleide oliën een ingrediënt kunnen zijn,

VERWACHT RESULTATEN

De voedingsindustrie is continu op zoek naar nieuwe, gezonde, natuurlijke, duurzame ingrediënten en producten. Daarnaast kunnen deze nieuwe gewassen interessant zijn voor de landbouwers/telers. De diversiteit aan geteelde gewassen kan worden vergroot (= risicospreiding) en de teeltrotatie kan worden geoptimaliseerd. Beide factoren kunnen leiden tot een meer duurzame agrovoedingsproductie.

Growing A Green Future is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.” Dit project loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2019.

Meer info: bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.behilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be, jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be

Logo's partners

Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

© Bio-economie | Contact Webmaster.