EN
Zoek
Site map | Login

Goudsbloem: een gouden kans voor Vlaanderen

GOUDSBLOEM ALS DUBBELDOELTEELT

Goudsbloem, Calendula officinalis L., is een Asteraceae die zijn origine kent in het Middellands Zeegebied. Ze wordt geteeld voor de etherische bloemolie voor cosmetische of farmaceutische doeleinden. Vooral het gehalte aan faradiol in de geoogste bloemmassa is belangrijk. De laatste twee decennia zijn ook verschillende toepassingen voor de zaadolie ontwikkeld. Zo biedt deze zaadolie een hernieuwbare en milieuvriendelijk alternatief voor de vluchtige organische stoffen in de industriële verven.

MECHANISATIE VAN DE BLOEMOOGST

Samen met de provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde ILVO een bloemoogstmachine. Hierbij plukt een kam de bloemen tot op een zekere hoogte. Opbrengstverliezen met mechanische oogst bedragen tot 20% van de handmatige oogst en dat afhankelijk van de hoogte van de maaistand. Verder optimalisatie is nog mogelijk.

EEN VEELHEID AAN TOEPASSINGEN

Goudsbloem past perfect in het kader van de biorefinery waarbij de diverse componenten in de bloem of het zaad geëxtraheerd worden en gevaloriseerd worden in diverse fracties. De bloemolie vindt zijn toepassing in de farmacie en de cosmetica. De polaire fase van de bloemen vindt zijn toepassing in de textiel als natuurlijke verf. De zaadolie vindt zijn toepassing in de verfindustrie of eventueel in de textielindustrie. Momenteel exploreert het consortium Vlaams-Brabant, Eco Treasures en ILVO deze diverse denkpistes naar technische en economische haalbaarheid en dit in nauw overleg met de diverse stake-holders.

Meer info: gerda.cnops@ilvo.vlaanderen.be, hilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be, jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be, bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.