EN
Zoek
Site map | Login

Insecten: duurzame nieuwe groene grondstoffen?

GROOTSCHALIGE, ECONOMISCH HAALBARE EN DUURZAME OMZETTING VAN VARKENSMEST IN EIWIT- EN VETRIJKE LARVEN OP HET LANDBOUWBEDRIJF: DROOM?

De zwarte wapenvlieg heeft haar strepen als afvalverwerker al verdiend. Zowel plantaardige als dierlijke reststromen, inclusief mest, worden omgezet in larvenbiomassa. Maar kan deze exoot het ook waarmaken in ons klimaat, op het landbouwbedrijf, en met voldoende vermarktbare resultaten om economisch rendabel te zijn voor de landbouwer? En is het dan ook effectief duurzaam?

VAN LABOPROEF NAAR PILOOT OP HET BEDRIJF

In het MIP-project M2LARV onderzochten we eerst wat de optimale kweekomstandigheden zijn bij gecontroleerde groei in geklimatiseerde kamers. Daarna schaalden we op naar grotere kweekbakken op het landbouwbedrijf. Deze bakken zijn inpasbaar in een geautomatiseerd productieproces.

HUIDIGE OPSCHALING NOG NIET ECONOMISCH HAALBAAR; DUURZAAMHEID WORDT ONDERZOCHT

Larven kweken op varkensmest op het landbouwbedrijf is haalbaar. De staltemperatuur van vleesvarkens volstaat. Een juiste beluchting is cruciaal om automatische oogst mogelijk te maken. De economische haalbaarheid hangt sterk af van de waarde van zowel de larven als het restsubstraat en is nog onzeker. De duurzaamheid van het productieproces wordt verder onderzocht.

  • Volgroeide larven* bevatten ±45-50% eiwit en ±20% vet
  • Bioconversies* op mest zijn laag: 11% (piloot) - 15% (labo)
  • ± 30% van de stikstof gaat verloren als ammoniak

Meer info: veerle.vanlinden@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.