EN
Zoek
Site map | Login

Miscanthus: bron van houtige biomassa

ABO-ANALYSES EN TECHNIEKEN

Miscanthus x giganteus is een meerjarig gras dat met zijn hoog opbrengstpotentieel ideaal is voor gebruik als feedstock van houtige biomassa. Miscanthus is net als maïs een C4-plant; het gras is in staat om zonlicht op een efficiënte manier om te zetten in biomassa bij hoge temperatuur en met een minimum aan water. De jaarlijkse oogst gebeurt in het voorjaar met een maïshakselaar. De jaarlijkse droge stof opbrengst bedraagt dan 12-18 ton/ha.

VERBREDING VAN DE GENETISCHE DIVERSITEIT

De meest gebruikte kloon is een steriele kloon en wordt vermeerderd met rhizomen. Dit houdt echter een potentieel risico in naar ziekteweerbaarheid. Verbreding van de genetisch diversiteit in deze teelt is daarom een noodzaak en biedt ook opportuniteiten naar verbreding van de valorisatie en uitbreiding van de teeltregio. In het kader van het Europees onderzoeksprogramma OPTIMISC evalueerde ILVO 100 diverse Miscanthus genotypes naar koudetolerantie en biomassakwaliteit.

VERBREDING VAN DE VALORISATIE

De eerste toepassing van Miscanthus biomassa situeert zich in de calorische valorisatie. Echter leent de biomassa zich tot meer hoogwaardige toepassingen die nu al hun ingang vinden zoals verwerking in papier – karton, mulch, stalstrooisel, … ILVO exploreert ook toepassingen van miscanthus in de potgrondindustrie (I-LoVe-T project), in vezelplaten, als groene chemicaliën en reinforced plastics (o.a. in het OPTIMISC project).

Meer info: hilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be, peter.lootens@ilvo.vlaanderen.be, bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.