EN
Zoek
Site map | Login

Rubberpaardenbloem: feedstock voor rubber en inuline

IS DE TEELT VAN DE RUBBERPAARDENBLOEM HAALBAAR IN WEST-EUROPA?

Taraxacum koksaghyz (TKS) of de rubberpaardenbloem, is een wild, niet gedomesticeerd species. In de wortel bevinden zich polyisopreenmolecules, de bouwstenen voor natuurrubber. De rubberpaardenbloem werd op grote schaal geteeld in de Sovjet Unie tussen 1931 en 1950. Na WOII werd deze piste van rubberwinning verlaten omwille van de import van rubber gewonnen uit de rubberboom, maar ook door de ontwikkeling van de petrochemische sector en de productie van kunstrubber.

KWALITEITSOPVOLGING IN VELDPROEVEN EN TEELTOPTIMALISATIE

In het Europees onderzoeksprogramma “Drive4EU” wordt het onderzoek naar het potentieel van de rubberpaardenbloem als productieplatform voor zowel natuurlijke rubber als inuline hernieuwd. De inuline kan gebruikt worden als feedstock voor groene chemicaliën zoals furaangebaseerde polymeren. De combinatie van rubber en inuline maakt de rubberpaardenbloem tot een interessante teelt.

VAN 3,3 TON DROGE STOF/HA NAAR ….

In 2015 werden eerste veldproeven uitgevoerd met rubberpaardenbloem. We plantten vlakvelds en op ruggen. De opbrengst varieerde van 1,3 ton DS/ha naar 3,3 ton DS/ha. De opbrengst werd vooral bepaald door de plantdichtheden die konden behaald worden in vlakveld vs. ruggenteelt. Eerste ervaringen met oogstbaarheid waren positief. In 2016 en 2017 worden nieuwe veldproeven gepland om de teelt van rubberpaardenbloem te optimaliseren i.f.v. de rubber en inulineopbrengst.

Meer info: donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be, hilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.