EN
Zoek
Site map | Login

Voedergewassen voor anaerobe vergisting

(CO-)VERGISTING

Bij (co-)vergisting wordt biomassa in anaerobe omstandigheden omgezet naar een energierijk biogas. Dit gas bestaat uit methaan (CH4) en koolstofdioxide CO2.

Biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Het digestaat is het restproduct na de vergisting. Bronnen van organisch materiaal voor vergisting uit de landbouw zijn mest, (energie)gewassen en oogstresten. Bij co-vergisting wordt mest samen met een andere biomassastroom vergist.

(ENERGIE)GEWASSEN VOOR VERGISTING

Landbouwgewassen komen in aanmerking om als energiegewas te worden geteeld als:

  • de organische stofopbrengst/ha hoog is
  • de specifieke vergistingswaarde (= biogas-produktie per ton organische stof) hoog is

Welke gewassen? Bieten, maïs, grassen, sorghum, …

TEELTTECHNISCH ONDERZOEK

In 2007 werd op het ILVO een proef aangelegd met:

  • Grassoorten voor blijvend grasland
  • Kuilmaïs in monocultuur
  • Kuilmaïs in rotatie met Italiaans raaigras en sorghum

Bij maïs en sorghum werden specifieke biomassa rassen ingezaaid. Per gewas werd een matige (N1) en een lage N-bemesting (N1 x 0,6) toegepast. De proef werd opgevolgd tot in 2016.

Meer info: alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.