EN
Zoek
Site map | Login

Primaire biomassa productie

Onderwerp: Landbouwkundige (technisch), ecologische en economische aspecten van primaire biomassa productie

Toenemende schaarste van grondstoffen en land noodzaken een efficiënt gebruik van deze grondstoffen. Opbrengst en kwaliteitsverhoging van biomassa moeten worden bereikt op een duurzame manier (duurzame intensificatie), met respect voor natuurlijke grondstoffen. De biomassa productie is klantgericht en garandeert de landbouwer een fair inkomen.
Aangepaste gewassen, waarbij agrobiodiversiteit en klimaatverandering in overweging worden genomen, worden ontwikkeld voor optimale valorisatie (zowel in conventionele als in nichemarkten). Veredeling samen met het gepaste management kan dit realiseren.

Huidige ILVO focus

 • Veredelen van optimale rassen bij bio-economie gewassen en ontwikkeling van duurzame teeltpraktijken om gewasproductie te maximaliseren binnen low input regimes en limiterende ecologische voorwaarden (biotisch en abiotische stress) zonder uitputting van natuurlijke grondstoffen zoals water, mineralen, nutriënten en energie
 • Opvolgen en verbeteren van biomassakwaliteit, oogstefficiëntie in samenspraak met de processing industrie, inclusief fysicochemische eigenschappen van de biomassa
 • Ontwikkelen van nieuwe phenomics, metabolomics en genomics technologiën die gewasverbetering ondersteunen
 • Telen, veredelen, gewasbescherming, genetica, en eco-fysiologie worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, bestudeerd in: voedergewassen (grassen, klaver en maïs), industriële gewassen (cichorei, vlas en aardappel) en nieuwe biomassagewassen (o.a.
  miscanthus, korte omloop hout)

Richting van toekomstig onderzoek

 • Efficiënte verbetering van gewassen door ontwikkeling van hybriden en implementatie van nieuwe technologieën
 • Diversificatie door het introduceren van nieuwe gewassen (die tegemoet komen aan specifieke klantennoden), door het screenen van gewassen op de aanwezigheid/productie van fijne chemicaliën, door de teelt van gewassen voor producten met een hoge toegevoegde waarde in volledig gecontroleerde systemen en door multifunctioneel en alternatief gebruik van de huidige gewassen
 • Geïntegreerde gewasbescherming door duurzame bestrijding van plagen en ziektes en de aanpassing van gewassen en hun teelt aan ecologische randvoorwaarden die veroorzaakt worden door klimaatverandering
 • Optimalisatie van gewassystemen (gewasrotatie, agroforestry)
 • Oogsttechnologie gekoppeld aan de verwerkingsnoden en postoogst opslag van de biomassa
 • Alternatieve biomassa (algen, insecten, …)

Projecten

 1. Insecten: duurzame nieuwe groene grondstoffen?
 2. Chemisch en biochemisch karakteriseren van biomassastromen
 3. Cichorei: bron van inuline een prebiotische voedingsvezel
 4. Goudsbloem: een gouden kans voor Vlaanderen
 5. Miscanthus: bron van houtige biomassa
 6. Rubberpaardenbloem: feedstock voor rubber en inuline
 7. Voedergewassen voor anaerobe vergisting
 8. Bio-ethanol productie op basis van korrelmaïs
 9. Growing A Green Future
© Bio-economie | Contact Webmaster.