EN
Zoek
Site map | Login

Business Modelling: Nieuwe concepten omzetten in waarde

HOE CREËER JE MAXIMALE WAARDE UIT EEN NIEUWE TECHNOLOGIE OF EEN NIEUW PRODUCT?

Wanneer je een bedrijf wil opzetten rond een bepaalde nieuwe technologie, een bepaald nieuw product of een nieuwe toepassing, moeten veel keuzes worden gemaakt. Met welke leveranciers ga ik werken? Welke klanten wil ik bereiken? Hoe maak ik het rendabel? Om geen enkel aspect van de bedrijfsvoering over het hoofd te zien en om te waken over de complementariteit tussen de verschillende aspecten, kan business modelling een houvast bieden.

LITERATUURONDERZOEK EN INTERVIEWS MET BEDRIJVEN

Wanneer je nadenkt over het business model rond een nieuw concept, wordt een antwoord gezocht op drie hoofdvragen: Welke toegevoegde waarde wordt gecreëerd? Hoe wordt deze waarde gecreëerd? Hoe kan ik die waarde capteren? Deze drie vragen worden verder uitgesplitst in negen bouwstenen die de werking van een bedrijf behelzen: Klantensegment, klantenrelaties, distributie-kanalen, waarde propositie, kernactiviteiten, kernpartners, kernmiddelen, kosten en opbrengsten.

BUSINESS MODELS, OOK VOOR DE VOLLEDIGE WAARDEKETEN

Wanneer deze negen bouwstenen zijn ingevuld, dient men na te denken over de onderlinge samenhang. Zo moet bv. het gebruikte distributiekanaal in lijn liggen met het beoogde klantensegment. Business modelling stelt u dus in staat om een consistente bedrijfsconfiguratie te ontwikkelen rond uw innovatief concept. Bovendien kan deze techniek worden uitgebreid naar de volledige waardeketen. Met Multi-Agent Business Modelling kan nagedacht worden over een optimale samenstelling van de waardeketen, waarbij het opzetten van win-win situaties met een faire verdeling van de toegevoegde waarde tussen de verschillende actoren centraal staat.

Meer info: jonas.vanlancker@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.