EN
Zoek
Site map | Login

Je idee klinkt goed, maar is het wel haalbaar?

wordlEEN TOOL OM DE HAALBAARHEID VAN INNOVATIEVE IDEEËN IN TE SCHATTEN EN TE VERGELIJKEN

De haalbaarheid van een innovatief idee hangt af van veel verschillende factoren. Inschatten of een idee kans op slagen heeft, is daardoor vaak een moeilijke opdracht. Verschillende ideeën met elkaar vergelijken is dan ook erg uitdagend, aangezien elk idee zijn sterke en zwakke kanten heeft. Daarnaast wordt het belang van bepaalde factoren door verschillende actoren anders beoordeeld.

MULTI-CRITERIA ANALYSE & STAKEHOLDER INTERVIEWS

Op basis van literatuur rond o.a. business model innovatie en open innovatie, en gesprekken met innovatiemanagers werden criteria opgesteld waarop ideeën kunnen worden gescoord. Gestoeld op de principes uit Multi-Criteria Analyse (MCA) werden deze criteria in een tool gestopt die de haalbaarheid van innovatieve ideeën kan helpen inschatten. De tool werd gebruikt in het GeNeSys project en vanuit die inzichten nog verder verfijnd.

INNOVATIEHAALBAARHEIDSTOOL

Met de beslissingsondersteunende tool kunnen verschillende ideeën met elkaar vergeleken worden. De gebruiker heeft de keuze tussen een snelle analyse en een erg gedetailleerde vergelijking. De tool bestaat uit zeven hoofdcriteria, onderverdeeld in verschillende subcriteria. Deze kunnen worden gescoord. Afhankelijk van de waarde die de gebruiker aan het bepaalde criterium hecht, kan de gebruiker vervolgens een hoge of lage weging toekennen. De tool geeft via kleurcodes sterktes en zwaktes van een idee in één oogopslag weer, en berekend voor elk idee een totale haalbaarheidsscore.

Meer info: jonas.vanlancker@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvogenesys.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.