EN
Zoek
Site map | Login

Innoveren in de bio-economie doe je niet alleen

Interview met bedrijvenHOE PAK JE EEN INNOVATIEPROCES AAN IN DE BIO-ECONOMIE CONTEXT?

De weg naar een performante bio-economie loopt via innovatie. Het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe concepten is echter een moeilijke en risicovolle onderneming, Hoe je dergelijke innovatie-processen kan aanpakken en welke aspecten belangrijk zijn om de kans op slagen te verhogen, is in deze context tot nog toe zelden onderzocht.

LITERATUURONDERZOEK EN INTERVIEWS MET BEDRIJVEN

De wetenschappelijke literatuur rond innovatie management werd uitgebreid geanalyseerd. De relevante elementen zijn vervolgens vertaald in suggesties en aanbevelingen, en samengevat in een schematische figuur. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met innovatie managers uit verschillende bedrijven om hun ervaringen te bundelen.

BIO-ID MODEL MET SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN

Het Bio-economy Innovation Development (Bio-ID) model brengt de verschillende relevante inzichten uit de literatuur samen. Om de kans op succes te verhogen, wordt best samengewerkt met relevante stakeholders via processen met iteratieve leercirkels. Om het welslagen van dergelijke aanpak te verhogen, is het ook belangrijk om o.a. aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een bedrijfscultuur en managementstijl.

Het rapport rond de gesprekken met de innovatiemanagers wordt momenteel uitgewerkt. De analyse van de data echter toont aan dat de innovatieaanpak binnen deze ondervraagde toonaangevende bedrijven in lijn ligt met de aanbevelingen binnen het Bio- ID model.

Meer info: jonas.vanlancker@ilvo.vlaanderen.be
ILVO-mededeling 164: Innoveren in de bio-economie: Innovatieproces en netwerken doorgelicht

© Bio-economie | Contact Webmaster.