EN
Zoek
Site map | Login

Genesys project

Bedrijven, landbouwers, kenniscentra, maatschappelijke actoren en burgers zoeken meer en meer hoe ze zorgzaam kunnen omgaan met grondstoffen. Bederfbare grondstoffen, zoals reststromen uit de groente- en fruitsector, uit de visserij, uit natuurbeheer, mest, …, verdienen hierbij extra aandacht.
Met het onderzoeksproject GeNeSys (Gebruik van Nevenstromen als Systeeminnovatie) heeft ILVO de jongste 4 jaar intensief gewerkt op dit thema.

Hoe kunnen we de gezonde eigenschappen van vochtige, snel bederfbare groente- en fruitreststromen behouden? Is vissilage een rendabele manier om vismeel te vervangen? Hoe kunnen stikstofrijke oogstresten on-farm gecomposteerd of ingekuild worden om zo een organische meststof te produceren en kringlopen lokaal te sluiten? Waar hou je rekening mee om te innoveren in de bio-economie, en hoe pak je het aan? Het zijn enkele van de vraagstukken rond het gebruik van nevenstromen die ze oppikten.

Zo ligt er potentieel in de valorisatie van witloofwortelen waaruit de witloofkrop gegroeid is. In het onderzoek van Lies Kips werd vastgesteld dat witloofwortelen heel wat interessante bitterstoffen met een bioactieve functie bevatten. Bovendien is het een bron van polyfenolen, een belangrijke groep van antioxidanten. Het sileren of mengen van vermalen visresten met zuur zou resulteren in een product dat in garnalenvoer kan toegevoegd worden. De eerste experimenten van Mike Van ’t Land tonen aan dat silage van visresten dicht aanleunt bij de kwaliteit van vismeel. Gewasresten van groenten worden vaak beter eerst van het veld gehaald om vervolgens te composteren of in te kuilen en nadien in een andere vorm terug op het veld te gebruiken. Jarinda Viaene onderzocht hoe haalbaar dat is, hoe je vaste mest kan behandelen om gewas, boer en omgeving ten dienste te zijn, en wat natuurbeheer daarmee te maken heeft.

Niet alleen inhoudelijk maar ook qua werkwijze is GeNeSys voor ILVO vernieuwend te noemen. De ‘SYS’ staat namelijk voor systeeminnovatie. Tijdens de doctoraatstrajecten werd intensief samengewerkt met stakeholders uit de landbouw, industrie, markt, beleid, … om een beeld te hebben welke valorisatie het meeste kans op slagen heeft. Op deze manier kunnen totaaloplossingen gevonden worden die tegelijkertijd sterk wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijk gedragen zijn. Deze aanpak werd ook voorgesteld aan de deelnemers door Jonas Van Lancker die de volledige systeeminnovatie onder de loep nam.

Voor meer info

Publicaties (pdf)

nathalie.bernaert@ilvo.vlaanderen.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.