EN
Zoek
Site map | Login

Bio-economie = systeeminnovatie. Compostering in de Vlaamse landbouw

keren houtsnippersWELKE BARRIÈRES STAAN HET GEBRUIK VAN COMPOST IN DE VLAAMSE LANDBOUW IN DE WEG?

Compostering is een interessante toepassing binnen de bio-economie om kringlopen te sluiten. Het kan biomassa valoriseren die voor andere toepassingen niet bruikbaar is of kan worden ingezet aan het eind van een cascadeketen. Rond het composterings-proces is intussen veel geweten, en de voordelen van composteren zijn ruim en gekend. Toch zien we dat binnen Vlaanderen en ook daarbuiten, composteren weinig wordt gebruikt in de land- en tuinbouw. De hindernissen liggen ruimer dan op technisch-wetenschappelijk vlak.

MIXED-METHOD: COMBINATIE VAN SURVEYS EN INTERVIEWS

Twee enquêtes werden uitgestuurd naar landbouwers. Daarnaast werden ook boeren uitgebreid geïnterviewd om de inzichten te verrijken. Daarin werd het hele systeem, opgedeeld in vier hoofdelementen, besproken op zoek naar alle elementen die een invloed hebben op het implementeren van compost gebruik in de landen tuinbouw.

AANPASSING & INNOVATIE IN VOLLEDIGE SYSTEEM NODIG

Een dertigtal elementen werden geïdentificeerd die het toepassen van compostering in de weg staan. Deze werden met elkaar gelinkt. De barrières zijn erg divers van aard en hebben een grondslag in het financieel-economische, het wetgevende, het gedragsmatige, en het technologische. Deze case is illustratief voor het belang van een ruime blik bij het ontwikkelen van bioeconomie toepassingen. Het implementeren van dergelijke nieuwe concepten vraagt vaak een complete systeem-innovatie, m.a.w. aanpassingen en innovatie in de markt, in de waardeketen, in de wetgeving, in de technologie en in het gedrag van consumenten.

Projecten

  1. Genesys

Meer info: jonas.vanlancker@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvogenesys.be

© Bio-economie | Contact Webmaster.