EN
Zoek
Site map | Login

De organisatie van waardeketens binnen de bio-economie

WAARDEKETENS: NAAST TECHNO-ECONOMISCHE OOK ORGANISATORISCHE UITDAGINGEN

Bij de ontwikkeling van nieuwe waardeketens binnen de bio-economie wordt meestal veel aandacht besteed aan technische en techno-economische aspecten van de innovatie. Ondanks deze aandacht en het economisch potentieel van tal van innovaties komt een commerciële toepassing er vaak niet. Een mogelijke oorzaak is het gebrek aan aandacht voor het organisatorische luik van de waardeketen en de interacties tussen de stakeholders in deze keten. Aan de hand van de case ‘ontwikkeling van een maïsstrowaardeketen in Vlaanderen’ onderzoeken wij het belang van organisatorische aspecten bij de ontwikkeling van nieuwe waardeketens.

EEN COMBINATIE VAN KWALITATIEF EN KWANTITATIEF ONDERZOEK

Interviews met stakeholders werden uitgevoerd, zowel in Vlaanderen als in Ontario, Canada. Canada vormt een interessant vergelijkingspunt, omdat daar een maïsstro-waardeketen in volle ontwikkeling is, dit in tegenstelling tot Vlaanderen. De resultaten van de interviews werden opgenomen in een agent-gebaseerd computermodel, waarbij het gedrag van landbouwers, loonwerkers en verwerkers wordt gemodelleerd. De interacties tussen deze actoren leiden tot een waardeketen met bepaalde karakteristieken die dan kunnen worden geanalyseerd.

ORGANISEER DE WAARDEKETEN OP DE JUISTE MANIER

Het onderzoek bevestigt het belang van organisatorische aspecten. We toonden onder meer aan dat een coöperatieve structuur leidt tot een stabielere aanvoer van maïsstro aan een grootschalige verwerker. Bovendien verkregen we aan de hand van onze modelresultaten inzicht in de complexiteit van het ontwikkelen van de maïsstro-waardeketen. Zo ontdekten we de cruciale, maar ook zeer kwetsbare positie van de loonwerkers in deze keten. Ten slotte blijkt uit de vergelijkende studie tussen Vlaanderen en Ontario dat een ketenbenadering, en een dichte samenwerking tussen de landbouwsector, de industrie en het beleid essentieel is in het opzetten van nieuwe waardeketens voor de bio-economie. Echter, een grootschalige verwerking van maïsstro in Vlaanderen in een hoogwaardige toepassing zoals het produceren van cellulose suikers blijft tot vandaag een grote uitdaging.

© Bio-economie | Contact Webmaster.