EN
Zoek
Site map | Login

Systeeminnovatie - faciliteren van de transitie van agrofood naar bio-economie

Onderwerp: het aanpassen van bestaande en het configureren van nieuwe waardeketens, logistiek, nieuw institutionele arrangementen, het faciliteren en organiseren van (systeem) innovatie processen, het design van veerkrachtige systemen (bedrijfs-, sector, technologie, agro-food systemen), het introduceren van een systemisch perspectief in onderzoek, aanpassing van beleid, wetgeving en legal frameworks.

Om de transitie richting de bio-economie te realiseren is een herconfiguratie van het volledige socio-technologisch systeem nodig. Met andere woorden, de huidige infrastructuur, technologie, beleid, markten, industrieën, en gedachtenkaders moeten worden aangepast om de bio-economie succesvol te ontwikkelen. Deze systeeminnovatie vraagt belangrijke incrementele en meer radicale innovaties.

Daarnaast zijn ook nieuwe of aangepaste logistieke processen en waardeketens nodig, tussen gerelateerde industrieën en tussen industrieën die tot nog toe weinig met elkaar te maken hadden om de beschikbare biomassa maximaal te valoriseren, cfr. het biomassa-cascade principe. Dit alles vergt een holistische aanpak die de verschillende socio-economische en technologische aspecten meeneemt. Finaal moet de weerbaarheid en veerkracht van deze nieuwe systemen getest en verzekerd worden.

Verschillende modelling benaderingen worden toegepast om meer inzicht te krijgen in hoe de bio-economie kan worden gevormd. General equilibrium models en optimalisatie modellen kunnen de best mogelijke resultaten bepalen onder gegeven omstandigheden, maar multi-agent of agent-gebaseerde modellen zijn tools die inzichten bieden in hoe deze best mogelijke uitkomsten moeten worden bereikt, gebruikt makend van verschillende beleidsmaatregelen.

Huidige ILVO focus

Thematische oriëntatie:

 • Opzet, organisatie en opvolging van systeeminnovatie processen binnen de bio-economie
 • Waardeketen organisatie voor meervoudige valorisatiepaden in overeenstemming met het cascade principe
 • Studie van ondersteunende publieke en private instituties en institutionele arrangementen langsheen de volledige waardeketen
 • Ex-ante kosten/opbrengsten analyse vanuit organisatie en waardeketen perspectief

Methodologische oriëntatie:

 • Integratie van techno- en socio-wetenschappelijke onderzoeksbenaderingen
 • Opzet en organisatie van participatieve aanpakken met stakeholders langs de volledige waardeketen (landbouwers, logistieke partijen, processing industrie, beleidmakers, eindgebruiker), tijdens de design en implementatie fases, als een strategie om de succesvolle implementatie van nieuwe technologieën in de bio-economie in Vlaanderen en daarbuiten te verhogen.

Richting van toekomstig onderzoek

 • Uitbreiding met de bedoeling andere landbouwsectoren toe te voegen
 • Logistiek
 • Multi-agent business models voor organisatie van waardeketens
 • Veerkracht van meervoudige valorisatie trajecten

Projecten

 1. De organisatie van waardeketens binnen de bio-economie
 2. Innoveren in de bio-economie doe je niet alleen
 3. Bio-economie = systeeminnovatie. Compostering in de Vlaamse landbouw
 4. Je idee klinkt goed, maar is het wel haalbaar?
 5. Business Modelling: nieuwe concepten omzetten in waarde
 6. Op weg naar duurzame landbouw en voeding
© Bio-economie | Contact Webmaster.