EN
Zoek
Site map | Login

Projecten

ILVO onderzoeksfocus in de bio-economie

 1. Systeeminnovatie - faciliteren van de transitie van agrofood naar bio-economie
  Het aanpassen van bestaande en het configureren van nieuwe waardeketens, logistiek, nieuw institutionele arrangementen, het faciliteren en organiseren van (systeem) innovatie processen, het design van veerkrachtige systemen (bedrijfs-, sector, technologie, agro-food systemen), het introduceren van een systemisch perspectief in onderzoek, aanpassing van beleid, wetgeving en legal frameworks. Lees meer

 2. Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen
  Het sluiten van koolstof- en nutriëntenkringlopen, energie- en grondstoffenefficiëntie, grondstoffenintensiteit, resource fingerprinting, koolstof opslag/sequestratie, het reduce-reuse-recycle principle. Lees meer

 3. Primaire productie van biomassa
  Landbouwkundige (technisch), ecologische en economische aspecten van primaire biomassa productie. Lees meer

 4. Optimale valorisatie van lokaal verwerkte biomassa
  Innovatieve proces- en productontwikkeling; optimale valorisatie van bijproducten van plantaardige en dierlijke productie en de geassocieerde processing industrieën; creatie van toegevoegde waarde. Lees meer
© Bio-economie | Contact Webmaster.