EN
Zoek
Site map | Login

Wat en waarom bio-economie?

Globale trends zoals toenemende bevolking, middelen- en materialenschaarste, en klimaatverandering, leggen almaar meer druk op onze fossiele grondstoffen. Om deze druk te verlichten, zetten vele toonaangevende landen en regio’s zoals de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan, India, Brazilië, en China, sterk in op de ontwikkeling van een duurzamere economie: de bio-economie.

Hoewel er discussie bestaat over de exacte definitie van het concept bio-economie, is deze groene economie toch gebaseerd op een aantal basisaspecten.

Eén, de bio-economie zal steunen op hernieuwbare biomassa in plaats van fossiele input om een grote waaier van producten te maken, waaronder voedsel, dierenvoeding, geneesmiddelen, plastics, bio-energie, ...

Twee, deze bio-gebaseerde producten zullen geproduceerd worden, in de mate van het mogelijke, rekening houdend met het cascade principe. Dit cascade principe houdt in dat biomassa eerst wordt gebruikt voor toepassingen met de hoogst mogelijke waarde, waarna de reststromen gebruikt worden als input voor een volgende toepassing.

Drie, in bio-economie is bijgevolg geen sprake van afval. De finale reststroom uit een bio-raffinage proces kan worden verwerkt in bodemverbeterende toepassingen, wat van de bio-economie een economie maakt die zoveel als mogelijk circulair is.

De bio-economie kan dus gezien worden als een collectie van sectoren en subsectoren zoals de voedings-, voeder-, chemie, energie en brandstoffen, en farmaceutische sector, die samenwerken om producten te produceren die afgeleid zijn van hernieuwbare bronnen. Als toegepast onderzoeksinstituut voor de landbouw, visserij en voeding wil ILVO een belangrijke rol spelen in het creëren en opbouwen van kennis die de transitie van de Vlaamse economie richting de bio-economie faciliteert.

Toegepast onderzoek ter inspiratie voor nieuwe paden richting een Vlaamse bio-economie

In de transitie richting de bio-economie, wordt Vlaanderen geconfronteerd met een aantal specifieke uitdagingen en opportuniteiten, waarbij het agri-business complex een belangrijke rol speelt. Als toegepast onderzoeksinstituut met een focus op landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen, wil ILVO een belangrijke rol spelen in het opbouwen van kennis die de transitie naar een Vlaamse bio-economie kan helpen faciliteren.

We focussen op de duurzame valorisatie van zowel middelgrote als grote, lokale biomassa stromen. De middelgrote stromen zijn daarbij van grote relevantie voor Vlaanderen, gezien de kleine en middelgrote landbouwbedrijven en voedings- en voederbedrijven.

Een geïntegreerde ketenbenadering is essentieel om de inter-relatie tussen de primaire productie en de biogebaseerde industrieën te versterken.

Via een systemisch perspectief wordt gemikt op het beter sluiten van kringlopen, zowel lokaal als globaal. Zowel economische, sociale, als ecologische trade-offs worden geanalyseerd en potentiële win-win scenario’s worden geïdentificeerd.

ILVO gelooft in de kracht van een multi-actor aanpak en is goed geplaatst om de bio-economie uitdagingen aan te gaan met meer dan 600 goed opgeleide, multidisciplinaire onderzoekers die actief zijn in zowel lokale, nationale en internationale projecten.

Gezien de multidisciplinariteit van ons instituut wordt op een geïntegreerde manier onderzoek gevoerd die op verschillende niveaus gecoördineerd wordt. Onze focus in bio-economie onderzoek ligt in 4 clusters:

  1. Systeeminnovatie – faciliteren van de transitie van agrofood naar bio-economie
  2. Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen
  3. Primaire productie van biomassa
  4. Optimale valorisatie van lokaal verwerkte biomassa
© Bio-economie | Contact Webmaster.